Perustelut

Maalämpöön verrattuna

Puulämmitysjärjestelmän laitteet saa hankittua suunnilleen samalla hinnalla kuin maalämmönkin laitteet. Lämpökaivoa ei tarvita, mutta hormi tarvitaan. Toisaalta asuntoon ei välttämättä tarvita takkaa varalämmönlähteeksi, kun puulämmitys pystytään hoitamaan sähkökatkotilanteessa hyvin pienellä agregaatilla. Investointikustannukset jäävät jonkin verran pienemmiksi kuin maalämmön perustamisessa. Mikäli takkakin jätettäisiin tekemättä, ero on jo merkittävä.

Öljylämmityksestä luopujalle

Öljylämmitteisessä talossa on jo valmiina kattilahuone ja hormi. Kattilan sijoittelusta riippuen puulogistiikka saattaa olla haasteellista. Lisäksi patteriverkko on usein mitoitettu varsin kuumaa syöttövettä vaativaksi, jolloin järkevään lämmitysväliin pääsemiseksi saatetaan tarvita varsin suuri energiavaraaja. Patteriverkon kuuma syöttövesi on kuitenkin suuri haaste myös maalämmön hyötysuhteelle. Patteriverkon uusiminen on kuitenkin tehtävissä järkevillä kustannuksilla.

Mitä käyttö maksaa?

Esimerkiksi yrittäjän 240 huoneistoneliön talon lämmitys maksaa vuodessa noin 500 euroa ostopuilla, mikäli omalle työlleen ei laske arvoa. Mikäli omia puita ei ole, järkevä puiden hankintatapa on ostaa kuitu- tai rankapuuta ja katkoa ja halkoa se itse. Yrittäjän tapauksessa kahden vuoden klapien (30 pino-m3) tekeminen kuitupuusta vie kahdelta mieheltä yhden päivän hydraulihalkojalla ja ketjusahalla.

Paljonko työllistää käytössä?

Yrittäjän tapauksessa lämmityskauden ulkopuolella pannuhuoneeseen on asiaa kerran viikossa ja lämmityskaudella joka toinen päivä lukuunottamatta alle -5°C pakkaskelejä, joita eteläisessä Suomessa on vuodessa yleensä enintään viikon verran. Tämä sitoo vähemmän kuin apulämmön tuottaminen takan avulla. Lisäksi polttopuiden mukana tulevat roskat jäävät muualle kuin asuntoon.

Lähes 100% uusiutuvaa energiaa

Puulämmitys käyttää lähes 100% uusiutuvaa energiaa. Vain muutaman kymmenen watin sähkösyöttö tarvitaan palamisen aikana sen lisäksi, että lämmönjako tapahtuu sähkökäyttöisen pumpun avulla.