Puukeskuslämmitys

Puukeskuslämmityksellä tarkoitetaan lämmitysjärjestelmää, jossa energia tuotetaan klapikattilalla ja useimmiten varastoidaan veteen energiavaraajassa ennen käyttöä. Lämpö jaetaan lämmitettäviin tiloihin lattialämmityksen tai patteriverkon kautta. Puukeskuslämmitys voidaan tehdä uuteen tai vanhaan rakennukseen. Vesikiertoisen lämmönjakelun puuttuminen ei estä puulämmitykseen siirtymistä, vaan on rakennettavissa järkevillä kustannuksilla.

Sanalla puukeskuslämmitys on Suomessa vielä nykyisinkin hieman työläs ja nokinen kaiku. Tällä on perusteensa, sillä Suomessa on ollut tapana käyttää yläpaloisia klapi- tai yhdistelmäkattiloita jopa ilman energiavaraajaa. Edelleenkin puulämmityksestä kiinnostunut saa LVI-liikkeestä usein valmiin mitoitukseen millaiseen tahansa kiinteistöön: ”Yläpaloinen kattila ja 2000 litran varaaja”. Uudisrakennukseen varataan mitoitusohjeen mukaan kattilahuoneelle tilaa vähintään 12 neliötä ja puulogistiikkaa aletaan miettiä silloin kun se on liian myöhäistä. Tällaisesta toimintatavasta seurauksena onkin erittäin työläs järjestelmä, jota lämmitetään pahimmillaan vuorokauden ympäri.

Puulämmitys voidaan kuitenkin varsin järkevillä kustannuksilla rakentaa myös käänteispalokattilan ympärille, jolloin hyötysuhde paranee oleellisesti, varastopesän tilavuus kasvaa moninkertaiseksi ja myös savutus on lähes olematonta.