Puukeskuslämmitys

KENELLE       MITÄ      PERUSTELUT

Puukeskuslämmityksellä tarkoitetaan lämmitysjärjestelmää, jossa energia tuotetaan klapikattilalla ja useimmiten varastoidaan veteen energiavaraajassa ennen käyttöä. Lämpö jaetaan lämmitettäviin tiloihin lattialämmityksen tai patteriverkon kautta. Puukeskuslämmitys voidaan tehdä uuteen tai vanhaan rakennukseen. Vesikiertoisen lämmönjakelun puuttuminen ei estä puulämmitykseen siirtymistä, vaan on rakennettavissa järkevillä kustannuksilla.

Sanalla puukeskuslämmitys on Suomessa vielä nykyisinkin hieman työläs ja nokinen kaiku. Tällä on perusteensa, sillä Suomessa on ollut tapana käyttää yläpaloisia klapi- tai yhdistelmäkattiloita jopa ilman energiavaraajaa. Edelleenkin puulämmityksestä kiinnostunut saa LVI-liikkeestä usein valmiin mitoitukseen millaiseen tahansa kiinteistöön: ”Yläpaloinen kattila ja 2000 litran varaaja”. Uudisrakennukseen varataan mitoitusohjeen mukaan kattilahuoneelle tilaa vähintään 12 neliötä ja puulogistiikkaa aletaan miettiä silloin kun se on liian myöhäistä. Tällaisesta toimintatavasta seurauksena onkin erittäin työläs järjestelmä, jota lämmitetään pahimmillaan vuorokauden ympäri.

Puulämmitys voidaan kuitenkin varsin järkevillä kustannuksilla rakentaa myös käänteispalokattilan ympärille, jolloin hyötysuhde paranee oleellisesti, varastopesän tilavuus kasvaa moninkertaiseksi ja myös savutus on lähes olematonta. Nämä tekijät vaikuttavat suoraan positiivisesti lämmittämisen helppouteen ja puulämmitys on mahdollista myös taajamassa naapureita häiritsemättä. Nykyaikainen lämmityskattila on positiivisessa mielessä hyvin erilainen tulisija kuin vaikka puukiuas.

Tuen kaikenlaisia hankkeita. Tällä hetkellä Suomessa tehdään laajassa mittakaavassa lämmitysjärjestelmän muutoksia ja niistä vapautuu paljon käyttökelpoisia komponentteja, esimerkiksi energiavaraajia. Niitä on saatavilla todella edullisesti ja kannustan niiden hyödyntämiseen. Omaksi roolikseni tällaisessa hankkeessa koen neuvonnan ja konsultoinnin, josta hankkeeseen ryhtyvä saa esimerkiksi yhden päivän työpanoksen hinnalla todella kattavan esityksen ja käsityksen.